Reklamacja przesyłki

Reklamacja przesyłki kurierskiej

– informacja dla Odbiorcy

Reklamację składamy na piśmie (fax, email) do Nadawcy.

Wymagane dokumenty:

– numer przesyłki
– opis uszkodzenia
– opis zawartości
– zdjęcia uszkodzonego towaru i uszkodzonej przesyłki
– ewentualny protokół, jeśli został spisany pomiędzy Odbiorcą a kurierem*


Zgłoszenie wysyłamy mailem: zamowienia@grizzly.pl


* stosowny protokół Kurier ma obowiązek sporządzić w momencie odbioru przesyłki w momencie, gdy przesyłka nosi znamiona zewnętrznego uszkodzenia (np. uszkodzony karton, słychać, że coś się w środku rusza a nie powinno)

Odbiorca zobowiązany jest zgłosić reklamację do Nadawcy na piśmie (fax, email) w ciągu 48h od momentu odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacja nie zostanie uwzględniona (dotyczy reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia zawartości przesyłki).

Ważne!

Jeśli przesyłka nie nosi znamion zewnętrznego uszkodzenia, wówczas kurier nie ma obowiązku otwierania przesyłki przy Odbiorcy. W takim przypadku należy złożyć reklamację z adnotacją, że opakowanie nie miało zewnętrznych uszkodzeń, a mimo to przesyłka jest uszkodzona.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1. imię i nazwisko albo nazwę firmy zgłaszającego reklamację
2. pozostałe dane adresowe zgłaszającego reklamację
3. numer przesyłki i datę jej nadania / datę odbioru
4. opis uszkodzenia
5. datę sporządzenia reklamacji
6. podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej (fax, email)
7. dane kontaktowe (telefon, email)
8. wykaz załączonych dokumentów zgodnie z wymogami